fokusgrupp

Fokusgrupper

Så kan du som företagare använda fokusgrupper

Fördelarna med fokusgrupper är många. För forskare, marknadsförare och organisationer som söker värdefulla insikter i olika ämnen har fokusgrupper länge varit erkända som en effektiv forskningsmetod.

När du utvecklar eller lanserar en ny produkt, tjänst eller verksamhet vill du ha en allmän uppfattning om hur mottaglig marknaden kommer att vara för den. Vanligtvis görs detta genom omfattande marknadsundersökningar. En viktig komponent i forskningsprocessen är att driva en fokusgrupp.

Vad menas med fokusgrupper?

Fokusgrupper ger dig en handfull noggrant utvalda personer som kan testa din idé, titta på en demo, ge feedback och svara på specifika frågor. Denna typ av marknadsundersökning kan till exempel ge dig idéer om hur du kan tweaka dina produkter och tjänster för att göra dessa unika på marknaden.

Fokusgrupper ger dig och ditt företag ovärderlig information, givet att deltagarna återspeglar din målgrupp. All data du samlar in från dem är viktiga eftersom de kan hjälpa dig att bygga upp framgångsrika strategier. Det kan också vara användbart eftersom det ger mening bakom fakta och siffror som erhålls från mer allmänna undersökningar.

Hur gör man en fokusgrupp?

En fokusgrupp är en liten grupp människor, vanligtvis representativa för din målmarknad, med vilka du delar idéer och ställer frågor om din produkt, tjänst eller verksamhet. De personer som ingår i fokusgruppen bör vara en blandning av nuvarande kunder och personer som aldrig har gjort ett köp men som kanske kommer att göra det i framtiden. Tänk gärna på mångfalden i gruppen.

Att rekrytera deltagare kan vara den svåraste av alla uppgifter i samband med planeringen av en fokusgrupp. Det första steget är att upprätta en lista över relevanta personer att bjuda in för att därefter rekrytera dessa personer genom så många kanaler som möjligt. Via e-post, telefon, lokala medier, sociala medier eller ett vanligt hederligt brev exempelvis. Förklara det allmänna syftet med din forskning och diskussionsämnet. Förklara också vilken metod du kommer att använda för att registrera deltagarnas svar, sammanfatta vilka som kommer att vara där på dagen och förklara vilka incitament du erbjuder för deras tid.