dataanalys

Kvantitativa undersökningar

När du behöver dra allmäna slutsatser är kvantitativa undersökningar användbara. Data samlas in från respondenter med hjälp av enkäter innehållande enkel eller flervalsfrågor samt öppna svar där respondenten kan skriva fritt.

Det är ett kostnadseffektivt sätt att samla in mycket data för att analysera och göra slutsatser.

Några exempel på verktyg för kvantitativa undersökningar är:

Typeform

Bygg snygga webbenkäter enkelt med Typeform. De har en hel massa integrationsmöjligheter.

Typeforms webbsida

Google Forms

För enkla webbenkäter utan avancerat regelverk är Google Forms ett bra alternativ. Har du eller ditt företag sedan tidigare andra Google produkter är det lätt jobba tillsammans och bygga formulär med dina kollegor.

Google Forms webbsida

Survey Monkey

Säkert den mest kända tjänsten för webbenkäter som funnits i över 20 år. Gratis att komma igång och har ett stort utbud av funktioner.

SurveyMonkey webbsida